MENU

ALGEMENE INFORMATIE OPEN SKIRMS: (FOREIGN VISITORS PLEASE WATCH THE VIDEO BELOW)

- 09:30 uur: inloop/deuren geopend/doorlopend FPS/Joule meting tot 10:30 uur; doors are open

- 10:45 uur: aanvang safety briefing; start safety briefing

- 11:00 uur: start skirm; start skirm/event

- 13:15 uur: pauze (lunch); break (lunch)

- 14:00 uur: hervatting skirm; resume skirm/event

- 16:00 uur: einde Skirm.* end of skirm/event

SKIRM DATA & EVENEMENTEN

Lees ons HUISHOUDELIJK REGLEMENT: https://www.blackoutairsoft.com/huishoudelijk-reglement/ 

FAQ open skirms:

Algemeen:
Q.: Hoe laat begint een skirm? What is the skirm schedule?
A.: De deuren gaan open om 09:30 uur. FPS/Joule meting: 09:45 tot 10:30 uur. Safety briefing: 10:45 uur. Aanvang skirm: 11:00 uur, einde skirm: ca. 16:00 uur. The doors open at 09:30. FPS/Joule test: 09:45 till 10:30. Safety briefing: 10:45. Start games: 11:00, end: 16:00 hrs. (including breaks).

Q.: Wat is het maximum aantal spelers dat jullie toelaten? What is the maximum number of players?
A.: Dat is afhankelijk van de omstandigheden, eventuele andere reserveringen e.d. en kan wisselen per skirm. It all depends on the circumstances, the number of players vary.

Q.: Hoe meld ik me aan voor een open skirm? How can I book an open skirm?
A.: Ga naar: https://www.blackoutairsoft.com/open-skirms/open-skirm/. Check the link on the left.

Q.: Hoe kan ik betalen bij jullie? How do I pay?
A.: Open skirms zijn op basis van vooruitbetaling. Eventueel ter plaatse gemaakte kosten kunnen worden betaald per contant en/of PIN. Open skirm participation is based on pre-payment. Other costs can be paid by cash or PIN on location.

Q: Wat is de annuleringstermijn? What is the cancellation policy?
A: Annuleren (of wijzigen van aantallen) kan kostenloos per email tot 48 uur voorafgaand de open skirm. Wij retourneren geen deelnamekosten bij niet-tijdige annuleringen en verlenen geen vouchers, ongeacht de reden van afzegging. Please note the cancellation term (or changes in number of players in your reservation) of 48 hours prior to the event per email. Cancellations within 48 hours will not be refunded, regardless of the reason.

Q: Op welke velden wordt er gespeeld bij een open skirm? Which field are played on at an open event?
A: Afhankeljik van de omstandigheden: Binnenveld 1 "de Jungle", binnenveld 2 "CQB" en het buitenveld. Het is aan de organisatie om te bepalen op welke velden er tijdens een skirm wordt gespeeld. The main field is the indoor jungle. Depending on circumstances, possibly also the outdoor field and/or CQB.

Q: Wat is de samenstelling/ondergrond van de velden? What is the surface of the fields?
A: In het binnenveld "de Jungle" ligt zand, zowel "hard" zand als "mul" zand. De CQB heeft vloerbedekking en het buitenveld is een combinatie van zand, gras, harde- en zachte ondergrond. Indoor jungle: hard and soft sand. CQB: carpet. Outdoor: grass/sand (hard and soft).

Q: Hoe groot zijn de velden? What is the size of the fields?
A: Binnenveld "de Jungle": 2.400 m2, binnenveld "CQB": 1.000 m2 (2 verdiepingen), buitenveld: 3.500 m2.

Q: Kan ik bij jullie eten? Can I order food on location?
A: Ja, wij hebben een volledige horeca voorziening. Eigen consumpties zijn in onze lounge niet toegestaan. Yes, you can order drinks, snacks and lunch in our lounge. It is not allowed to bring your own food/drinks in our restaurant.

Replica’s:
Q.: Mag ik in de CQB en/of de indoor jungle “full-auto” schieten? Is "full-auto" allowed in the jungle/CQB?
A.: Nee. No.

Q.: Burst? Burst?
A.: Nee, ook niet. Single shot only. No. Single shot only.

Q.: Mag er op het buitenveld “full-auto” geschoten worden? Is "full-auto" allowed on the outdoor field?
A.: Nee, tenzij de Marshall's daar specifieke toestemming voor geven voor aanvang van de skirm. In dat geval stellen wij (en je medespelers) het op prijs als je dan mid- of real caps gebruikt en de "2 sec. burst" in acht neemt. No, unless permission has been given after consultation with the marshall.

Q.: Moet mijn replica 0,9 Joule schieten om binnen CQB te mogen spelen bij Blackout?
A.: Nee. We hanteren de “pang regel”, je hoeft je replica’s dus niet aan te passen.

Q.: Mag ik mijn sniper replica gebruiken? Can I use my sniper replica?
A.: Op de indoor velden niet, buiten wel, maar ook ons buitenveld is niet erg geschikt voor snipers... Not indoor. The outdoor field is not suitable for snipers.

BB’s:
Q.: Mag ik mijn eigen BB’s gebruiken? Can I use my own BB's?
A.: Ja, geen probleem, BB's moeten Bio zijn. Yes, however only biodegradable.

Q.: Mag ik tracer BB’s gebruiken? Can I use tracer BB's?
A.: Ja. Enkel in de CQB, niet buiten of in de jungle. Yes, but only in the CQB area. Not in the jungle and outdoor field.

Q.: Verkopen jullie ook BB’s? Do you sell BB's?
A.: Ja, we hebben een volledige “in-game” shop op locatie. Yes, there is a little shop on our location.

Schermafbeelding_2019-03-14_om_10.40.30


Smokes, granaten & aanvullende gear:
Q.: Mag ik een laser gebruiken? Can I use a laser?
A.: Ja, mits goedgekeurd door de NABV. Yes, but only NABV-approved.

Q.: Mag ik airsoft granaten gebruiken? Can I use airsoft grenades?
A.: Ja, maar enkel de door justitie “toegestane” varianten en in overleg met de marshall. Yes, but only approved by law and by the marshall.

Q.: Mag ik binnen smokes (rookgranaten) gebruiken? Are smoke grenades allowed indoor?
A.: Nee. No.

Q.: En buiten? And outside?
A.: Nee. No.

Q.: Zijn “knife kills” toegestaan? Are "knife kills" allowed?
A.: Ja. Yes.

HPA:
Q.: Mag ik met HPA schieten bij Blackout? Can I shoot with HPA?
A.: Ja, mits voorzien van een tournament lock. Yes, if it is provided with a tournament lock.

Q.: Hebben jullie een HPA vulstation?
 Do you have an HPA refill station?
A.: Ja, je kan bij ons je HPA tank vullen tegen een kleine vergoeding. Ook kunnen we duikflessen vullen. Yes, for a small fee your tank can be refilled.

Q.: Mag ik een (duik)fles meenemen om mijn HPA tanks bij te vullen?
A.: Ja, dat mag. Deze mag echter wegens veiligheidsredenen niet mee naar binnen. De duikfles blijft in je auto. Je kan je tanks buiten vullen.

An informative video for our foreign visitors regarding rules and regulations in The Netherlands: https://youtu.be/bjskih1QrpE 

*Alle tijden zijn indicatief.